IMMANUEL – GOD IS WITH US

IMMANUEL – GOD IS WITH US

 

LUKAS 1:30  “En die engel sê vir haar: Moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind.”

 

 

LUKAS 1:38  “En Maria sê: Hier is die diensmaagd van die Here. Laat dit met my gaan volgens U Woord. En die engel het van haar weggegaan.”

 

Die oomblik toe Maria die Woord van God aanvaar het, het sy swanger geword.

 

Die Heilige Gees werk in ons en die oomblik dat ons die Woord van die Here aanvaar, verander ons en Christus kry gestalte in ons. JOHANNES 3:3  “Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.”

 

Die oomblik dat ons Jesus aanneem as ons Verlosser, en ons Hom Here van ons lewe maak word ons weergebore. Dan kan ons God ons Vader noem en weet dat ons Sy kind is.

 

Ek dank God vandag dat Hy Jesus toegelaat om uit Maria gebore te word, sodat Hy my en jou plek op die kruis kon neem. Vir ons sonde kon sterf sodat ons wedergebore kon word om ‘n erfgenaam van God te word en mede erfgenaam van Jesus.